home
O SRnIK

System Reagowania na Incydenty Komputerowe RON realizuje zadania w zakresie koordynacji procesów zapobiegania, wykrywania i reagowania na incydenty komputerowe w systemach i sieciach teleinformatycznych resortu obrony narodowej.

 

SRnIK RON zorganizowany jest w trzypoziomową strukturę zgodnie z założeniami NATO.

 

Poziom I

Centrum Koordynacyjne SRnIK.

Poziom II

Centrum Wsparcia SRnIK, które realizuje zadania zgodne z zakresem działania Zespołów CERT.

Poziom III

Administratorzy systemów teleinformatycznych jednostek i komórek organizacyjnych RON.

 

Do głównych zadań Systemu należy:
- koordynacja reagowania na incydenty komputerowe,
- obsługa i analiza zdarzeń oraz incydentów,
- prowadzenie działań zmierzających do wzrostu świadomości dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego.


W ramach podejmowanych zadań SRnIK współpracuje z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Resortu Obrony Narodowej, jak również z organizacjami poza resortowymi, krajowymi i międzynarodowymi.

 

Klucz SRnIK

 

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Version: GnuPG v2

 

mQINBFmDG/EBEADVemjvb4GxNBsQsoOhox+VHEMjt2IM3lj6TLA9+DRtu+zeoUEm

+es4HFjN3Me+uDbvDI+XWLP3wysTjk+ol89hzN+1UdIRTVSZGno/THQKq6r5ErR6

KusU7pnPxAhIE76m8X4QHyZ2Wl3MEdI65No5BMFhwqKo5rtPFXuUN61+5FJp2yh8

Vt61js8Gazf+nT86WkG8UGgV7om8LGH19weA1Jihdon/rNW3kbotNwqZEFrYFwTn

ydGHHbw35H6Hsa8Nu8N3mLkcLQ3KdiREhhl/KGx3G/qEOjuaIbyAmauHtxIigU9c

T8XWdGvd6g1o9wum2lwpBB49B/e4UBEdVjaHo2mtP/uJ4omfHh7Tjq39u16Wmd6S

zapgWubV8yq5625yYRnTV8qlTG2E+pYRtsFsmdkkKZvBxsNyYAPZ9T9VBsgCzwrD

U2ha1l01P/Vk2gZT7v3P6Vzf/X4CmdX7PlrnTAYFG1qzNz89vUvy92FR1RPgV2ua

LLKf3UVi/qz/Nn3qxIBu4DCBAUU4QhaIBPod172oyBZQCyUnKHI5xJb8ARFBhE+C

SguFFn0Ntr5WMofYhqLl0lBrGiwPXf4fhP8Iw4ytAnJ8DphPIGdu3DOG9tiEZUl7

06s/joOUE5hC3KSZ7czbPjnNcH4N4N4+wtizrZhi6XRy8C0PJ1lRAuwmdwARAQAB

tCBpbmN5ZGVudHkgPGluY3lkZW50eUBtb24uZ292LnBsPokCOQQTAQgAIwUCWYMb

8QIbAwcLCQgHAwIBBhUIAgkKCwQWAgMBAh4BAheAAAoJEOqHCUw1QQXH29YQALcM

44dW2nENAIsHDr0gI1aZPjVpNErmzrWPjMTbCTGifrbYRSomuY5J5hMJr9FbijpM

Aw+MyeW7xWkYqJSUcuj1Ej68UAtmIKTMrfL2vwhTDsm4M7ThHvKsEFlM+MwaKvgO

X0sZjhEDeh1X4NZy2EM1xY02bOBjTTx8sYa+JaIzipYiSad/vxXmiYXoYgevbCaO

ZWurKOs/a+dhco3xuGqRd2+aInfyWu+GyMCkd5pByXS8jxsuSy8lURAIG7bnSbl+

taTTUzrvU6Yg7q27MKlS+ipP3xCkcxIIu4UuZhcQdwNYAY5bcLySie9Gfd2JrES8

ledbQVVIg+oK3njn41TxPCJItwHfkEEBErs47mQAI2cjuYAs4vmfoxPaGBG5M28J

RpAwvFQhZ8hRuNQFOH6jZnl6m9fZSdv/USlYHZtxeZD41E87nHXSxwY+iXceVziw

PhfqxsxfVGn21InhUAV208rr/qDygX6wHjC+XUbXSX9ua3UtaKUIDilg4gaYSkzO

o6LE40z+IbZ88U3ei8bXU0neVfTSAzbFzbV42L/PqUJaNldiGVonxLPb137jG4O2

CcyL+YbfSga00xBO3eiav2trcBwvo9SaWmZYNZJa1X9RazlJXM14X7eRLU70pDuL

kz9fsIcqBk2EZt5FBYwxFf9jjrCemREfHVW70PlYuQINBFmDG/EBEADM0uNhlbjc

McO1vSXw54usXaBApmG1VJ1QAGjMjbg8QW633NxyfqAnU62s7XzhQcVuT4yanc/h

MnxnvmZG9Ru7buzXYPYehW39OLBwZf0GHT0XTdrQId4tooGL2SInWgxgv0D1644R

BzisJr2z+yN43Bk1trqZfeKDYQdgDigLVnByCLD+9WUfvHMOXhVvZuaGvzzEujH3

bQ2OAKepdhhKlxlwwP3Nx3Hc6Y2MbD1Z1PaOsFyb/n5haRN/Y0zN8+JeijDs1/E5

37eVNXYgdIDYHywy6xPomdt0LPWuwarluHyjFfUfXFynJ3YI9is+icadNNPx0dUu

KpLcDiqWdDYFWgW0mwbyYZSevn9KLzM//MCoNMRJeEZSf3a+CQfqSKRy1lhsFPel

cgzxQ1+OKgjjYeIE6XbMJLRPb311NOl/S8hcVhHiwn1iKTrCuq+YoBMgDFmHCY9e

l0u8U14ibDIjYvOUcInj6FfyhAPZt1Sj8PRHk7RHeuUNj2FFIEVEk200/z5f3LT6

1jvHXLhm7VoOeFg6k65b2PjsIk8zI+AxblWLqo0qg0h5oShU6+KAgNvzC2Z5S0Jx

W0GVGfKhRQiWhewJF8Sx5g1o+Sz5ibwlu5FiVONVEI2nClcuigABrPmf+WgsGcwg

ScNZXDa/CpUsY49XenoOw17FU2kuXZ6lEQARAQABiQIfBBgBCAAJBQJZgxvxAhsM

AAoJEOqHCUw1QQXHT4AP/i2rQDUQuHEOJAVKRJHRF9HjraRnjFHxx02DODTiPToc

4i3BkSsegGb/kyHySvgbXyiPEPH+vzAnwG7MZPnRlefMfSZRkAoR6L7dkckO8/Dn

WTGKrwrmO9ygaVwOMcrqlNr1XbjaZ1lD7jCjRBFlLU1X3IKKkpZnUFagffJg4H36

pRKHfW4fYhyQexPgF/0Hk0hdN6rNJbdQx5ihi0p/YTns1YAYofCBcf3XaE0UY8fc

A1OC5KaksnmIl40d5dPeVT4an+u/MYDaVAGH5WCoJZzcoEbaxzUw+vJD3/rQIRA1

d7eQXiCRuQtlVNlhd6HPHCYEuu14F0nCicLF/z6z+lwJg8p2m/p/J8Y1v1RSIIF0

FsUXQ16kQ3k5nFdksRw1tEzdD7RTueGaW1ZnFj7yJCGGGS9tqgNX8kriXi6/eLCQ

BWnaRqJ2Scf5PrTHphcMgpYnNISjjTwSqynMC97olsDGRU5unJ9GgpIT6LDC/ecN

NJUQrKy2sj8TIcFt3rAhdIigeohPzlo9cqfNJXmpPrq49QlpLYRDbdCaNmgoT46R

I+AGJKcpb9ZyrKe2lmDBVUENyc3q3Sf3gWrn66SIRVzKNr/gqSExaKDh2BgOVdNa

EkZXtNz+K1SzhZlcJS9p3feapxhNvL1osoop2prq3h7CPnZbxaeB/e6h+8I+M7t0

=sYDj

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

 

 

NSR
WP-GO