home
Zgłoszenie incydentu

Zgłoszenie incydentu

Do SRnIK należy zgłaszać informacje o incydentach bezpośrednio lub pośrednio związanych z systemami i sieciami należącymi do resortu obrony narodowej.

Za incydent uznaje się każde niepożądane wydarzenie w systemie teleinformatycznym, którego wynikiem może być:
- utrata poufności danych,
- uszkodzenie lub utrata danych,
- zakłócenie integralności systemu komputerowego,
- nieautoryzowane użycie konta innego użytkownika,
- nieautoryzowane użycie praw dostępu,
- wprowadzenie złośliwych kodów, które niszczą informacje.


Za incydent nie są natomiast uważane uszkodzenia spowodowane przez wydarzenia losowe takie jak: powodzie, ogień, zaburzenia zasilania, nadmierna temperatura itp. W wymienionych wypadkach zgłoszenia należy dokonać do odpowiedniego działu obsługi technicznej.

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza (formularz do pobrania: zgloszenie.doc, zawiera makra),którego wypełnioną wersję należy przesłać pocztą elektroniczną na jeden z podanych adresów: incydent(at)mon.gov.pl bądź faksem na numer:
+48 22 6870449.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia incydentu jest poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza, ze szczególnym uwzględnieniem dokładności opisu zdarzenia. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone zostanie wysłaniem wiadomości
na podany w zgłoszeniu adres email.

W celu zachowania poufności przesyłanych danych należy w kontaktach mailowych z SRnIK używać szyfrowania przesyłek. Klucz publiczny PGP zespołu SRnIK dostępny jest tutaj (link do klucza: PGP SRnIK).

W wypadku braku dostępu do sieci prosimy o kontakt telefoniczny:
+48 22 6871641

NSR
WP-GO